Toiminta ulkomailla

Vuosi 2011

Ortodoksinen Lähetys jatkaa vuoden 2011 aikana läheistä yhteistyötä Kenian ortodoksisen arkkipiispakunnan kanssa. Yhteistyöllä tuetaan kirkon kasvua tukemalla mm.

- pappisseminaarin opiskelijoita
- kenialaisen papiston palkkausta
- lasten ja nuorten koulutusta
- seurakuntien äitiliittojen toimintaa
 

Ortodoksinen Lähetys ry. käynnisti vuoden 2008 aikana yhteistyön amerikkalaisen lähetyskeskuksen (Orthodox Christian Mission Center) ja Tansanian Mwanzan metropoliittakunnan kanssa. Yhteistyö jatkuu vuonna 2011 suomalais-amerikkalaisen missiotiimin muodossa. Lisäksi Ortodoksinen Lähetys tukee tansanialaisten pappien koulutusta ja Mwanzan hiippakunnan oppikoulua.

Ortodoksinen lähetyskeskus - Orthodox Christian Mission Center

Tansanian ortodoksinen kirkko - The Orthodox Church in Tanzania