Järjestö

Lähetystyö on koko kirkon yhteinen kutsu jokaiselle ortodoksikristitylle todistaa Kristuksesta ja avata kirkon ovet koko maailmalle.

Ortodoksinen Lähetys ry. on Suomen ortodoksisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tehtävänä on toteuttaa kirkon lähetystehtävää ja syventää lähetysvastuuta kirkossa ja sen jäsenissä.

Ortodoksinen Lähetys ry:n tehtävä on tukea uusia nuoria kirkkoja kasvamaan ja juurtumaan eläviksi paikallisiksi eukaristisiksi yhteisöiksi. Lähetysjärjestö etsii uusia yhteistyökumppaneita eri puolilta maailmaa. Viimeisten 30 vuoden aikana järjestön työn keskeisenä kohteena on ollut Kenian ortodoksisen kirkon tukeminen. Vuonna 2008 Ortodoksinen Lähetys ry. käynnisti yhteistyön amerikkalaisen lähetyskeskuksen (Orthodox Christian Mission Center) sekä tansanialaisen Mwanzan metropoliittakunnan kanssa.